رفع مشکل Phone Number Flood در تلگرام

با افزایش کاربران تلگرام ارورهای تلگرام هم بیشتر شناخته می شود. یکی از مشکلاتی که به تازگی کاربران با آن برخورد کرده اند

ارور Phone Number Flood می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

با سیسبان همراه باشید.

معنی لغوی Flood سیل یا ظغیان می باشد.  از نظر تلگرام شخصی که سه بار متوالی یا متناوب دیلیت اکانت تلگرام کرده باشد رفتار نامتعارف داشته و این پیام را نشان می دهد و حساب کاربری تلگرام شخص را برای مدتی فاقد دسترسی می‌کند و به کاربر این پیام را می‌ دهد .  “PHONE_NUMBER_FLOOD“.   این محدودیت دسترسی ممکن است مدتی ادامه داشته باشد.

رفع مشکل Phone Number Flood در تلگرام

نگران نباشید این مشکل قابل حلله.  برای رفع این مشکل می‌توانید از خط دیگری که تا به حال تلگرام نداشته استفاده کنید. ابتدا با خط دوم اقدام به عضویت در تلگرام کنید و سپس با استفاده از قابلیت Change Number شماره‌ای که با آن ارور Phone Number Flood را دریافت می کردید را جایگزین شماره دوم نمایید.